Status på webbprojekten

Hej, jag har vid ett par tillfällen skrivit om några av mina andra sajter som startat , nu har det blivit dags för en lägesrapport. På det hela taget har Juni varit en mycket lyckad månad för mina webbprojekt, jag har upprättat flera nya sidor och flera av mina äldre sajter rankar högt vid Google-sökningar.

Faktatexter

I april månad skrev jag om mitt nystartade projekt faktatexter. Nu har det gått ytterligare ett par månader och sidan har överträffat alla mina förväntningar. I slutet av Juni snittade sidan 100 besökare varje dag vilket jag är otroligt nöjd med. Vad som är än mer glädjande är att sidan har en otrolig potential när det gäller just besökarantalet.

Just för denna sida bör det inte vara några problem att öka antalet besökare, det enda som egentligen krävs är att antalet artiklar och texter utökas. Att skriva material till sidan faktatexter är emellertid väldigt tidskrävande och inte alltid så motiverande, men kan jag finna tiden och lusten förväntar jag mig att sidans besökarantal flerdubblas inom en snar framtid.

Mina uppsatta mål för sidan:

  • Vid årets slut skall sidan ha minst 500 dagliga besök.

Badsaker

Senast jag skrev om projektsidan Badsaker hade sajten råkat ut för någon form av bestraffning av Google. Nu är sidan tillbaka igen efter ett par mindre förändringar, av allt att döma gillade inte sökmotorn ett par av mina artiklar. Förmodligen orsakades fallet i Google av att jag publicerat ett antal allt för lika artiklar om badkläder, den ena artikeln beskrev badplagg avsedda för barn och den andra olika typer av badklädnad i stora storlekar.

I vilket fall så hade jag döpt mina texter väldigt likt och badkläder var det inledde ordet i huvudrubriken på tre av sidans ca 13 texter. Förmodligen tolkade Google denna repetition av ordet badkläder som en obefogad upprepning det vill säga spam. Problemet åtgärdades genom att två av de tre texterna plockades bort helt. Nu tycks sajten badsaker återigen ranka som den ska (möjligen något försvagad).

Mina uppsatta mål för sidan:
– Skriva ett flertal artiklar och undvika fler bestraffningar.

Utöver de två sajterna badsaker och faktatexter har jag startat en mängd andra sidor som kanske kommer presentera här vid senare tillfälle. Dessutom funderar jag på att starta en separat blogg för mina webbprojekt, för att behålla den personliga prägel på Figges hörna.

Lämna en kommentar